AB one s.r.o.

O nás

  • Česky
  • English

Společnost AB one s.r.o. byla založena v roce 2003. Zabývá se v oboru komplexní služby v sítích elektronických komunikací - projekce, inženýring, výstavba sítí a jejich servis. Společnost výstavbu těchto sítí provádí na klíč, od projektu přes inženýring až k samotné výstabě a předání celého díla. Na sítítch elektronických komunikací zajišťuje non-stop servis. V součastnisti se již jen okrajově zabývá i rodinnou výstavbou.

Kvalita práce - certifikáty

Společnost AB one, s.r.o. je držitelem Certifikátu systému managementu kvality splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN  EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a ČSN ISO/IEC 27001:2013, vydané TÜV AUSTRIA CZECH spol. s r.o. V průběhu platnosti certifikátů jsou prováděny pravidelné audity, kterými je zjišťována míra shod stanovených a dodržovaných systémů na jednotlivých pracovištích. Jednotlivé prvky norem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 a ISO 27001 jsou pro zaměstnance popsány v technicko-organizačních postupech a směrnicích, které jsou pro ně závazné. Zaměstnanci jsou seznámeni a pravidelně proškolováni s požadavky norem a plně je respektují. Ve společnosti jsou stanovovány cíle jakosti a plány a cíle na ochranu životního prostředí i na bezpečnost zaměstnanců při práci. Školením zaměstnanců, údržbou mechanizace a dalších strojů i nářadí se společnost zaměřuje na předcházení případným úrazům zaměstnanců a ohrožení životního prostředí.

Materiálové a kapacitní zdroje

Pro logistické a dopravní zabezpečení disponuje společnost 3 nákladními vozidly (vč.hydraulické ruky), 8 osobními vozidly, 8 lehkými nákladními vozidly (do 3,5t) a 2 tažnými vozíky, bagrem a veškerými drobnými stavebními stroji.

Lidské zdroje

Pro r. 2019 disponuje společnost 30-ti kmenovými zaměstnanci a dalšími 25-ti, které společnost využívá jinou formou pracovně smluvního vztahu.

AB one - Image 1 AB one - Image 6 AB one - Image 2 AB one - Image 9 AB one - Image 3 AB one - Image 7 AB one - Image 4 AB one - Image 8 AB one - Image 5

Práce je pro nás zábavou